Chào mừng đến với website baikiemtra.net

0865.436.437

[email protected]

Shape Shape

  Tài liệu

  Shape
  Shape
  Shape Shape
  Thứ sáu - 19/05/2023 00:49      

  Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 - Chân trời sáng tạo

  Với giải bài tập Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

  Học sinh tự tập viết theo mẫu.

  Thực hành 2 trang 31 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 | Chân trời sáng tạo.

  Trả lời:

  a)

  Quan sát hình vẽ em thấy gang tay em dài 13 cm, vì 13 cm > 10 cm, mà 10 cm = 1 dm, do đó gang tay em dài hơn 1 dm và ngắn hơn 2 dm, do 2 dm = 20 cm. 

  Vậy em điền như sau:

  Gang tay em dài 13 cm

  Gang tay em: dài hơn 1 dm,

  ngắn hơn 2 dm. 

  b) Ước lượng:

  Chiều rộng: khoảng 2 dm.

  Chiều dài: khoảng 3 dm.

  Luyện tập 1 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Số?

  Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 | Chân trời sáng tạo.

                          ……cm + ……cm = ……cm         ……cm  + ……cm + ……cm = ……cm

                     Dụng cụ gọt bút chì dài ……cm                                Bút chì dài ……cm

  Trả lời:

  Quan sát hình, em xác định độ dài của kẹp giấy, dụng cụ gọt bút chì và bút chì.

  Kết quả như sau:

  Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 | Chân trời sáng tạo.

  2 cm + 2 cm = 4 cm            2 cm + 2 cm + 2 cm = 6 cm

                          Dụng cụ gọt bút chì dài 4 cm                                Bút chì dài 6 cm

  Luyện Tập 2 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Tính:

  a) 6 cm + 3 cm

      10 dm – 4 dm

  b) 3 cm + 7 cm – 9 cm

      8 dm – 6 dm + 8 dm

  Trả lời:

  Em thực hiện phép tính: (lấy số trừ cho số, giữ nguyên đơn vị độ dài)

  a) 6 cm + 3 cm = 9 cm

     10 dm – 4 dm = 6 dm

  b) Phép tính thứ nhất: 3 cm + 7 cm – 9 cm

  Có 3 cm + 7 cm = 10 cm

       10 cm – 9 cm = 1cm

  Vậy 3 cm + 7 cm – 9 cm = 1 cm.

  Phép tính thứ hai: 8 dm – 6 dm + 8 dm

  8 dm – 6 dm = 2 dm

  2 dm + 8 dm = 10 dm

  Vậy 8 dm – 6 dm + 8 dm = 10 dm

  Em điền kết quả như sau:

  a) 6 cm + 3 cm = 9 cm

      10 dm – 4 dm = 6 dm

  b) 3 cm + 7 cm – 9 cm = 1 cm

      8 dm – 6 dm + 8 dm = 10 dm

  Luyện tập 3 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Người ta cắt rời các băng giấy màu xanh và đỏ (như hình vẽ).

  Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 | Chân trời sáng tạo.

  Trước khi cắt:

  a) Số?

  Băng giấy màu xanh dài ……cm

  Băng giấy màu vàng dài ……cm

  Băng giấy màu đỏ dài ……cm

  b) Xanh, vàng hay đỏ?

  Băng giấy dài nhất màu ……

  Băng giấy ngắn nhất màu ……

  Trả lời:

  a) Cách 1: Em đo độ dài từng băng giấy rồi cộng lại

  Độ dài băng giấy màu xanh là: 3 + 6 = 9 (cm).

  Độ dài băng giấy màu vàng là 10 cm.

  Độ dài băng giấy màu đỏ là: 1 + 3 + 4 = 8 cm.

   Cách 2: Em dùng phép tính trừ

  Băng giấy màu xanh dài là: 10 – 1 = 9 (cm)

  Băng giấy màu đỏ dài là: 10 – 1 – 1 = 8 (cm)

  b) Băng giấy màu xanh dài 9 cm, băng giấy màu vàng dài 10 cm, băng giấy màu đỏ dài 8 cm.

  Em thấy 8 < 9 < 10

  Băng giấy dài nhất là băng giấy màu vàng.

  Băng giấy ngắn nhất là băng giấy màu đỏ.

  Em điền kết quả như sau: 

  a) Số?

  Băng giấy màu xanh dài 9 cm

  Băng giấy màu vàng dài 10 cm

  Băng giấy màu đỏ dài 8 cm

  b) Xanh, vàng hay đỏ?

  Băng giấy dài nhất màu vàng

  Băng giấy ngắn nhất màu đỏ

  Luyện tập 4 trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  de xi met trang 31 32 33 6

  a) 1 dm = ……cm                                                     b) 10 cm = ……dm

      2 dm = ……cm                                                         20 cm = ……dm
   

   7 dm = ……cm                                                         50 cm = ……dm

  Trả lời:

  a) 1 dm = 10 cm                                                        b) 10 cm = 1 dm

      2 dm = 20 cm                                                            20 cm = 2 dm

      7 dm = 70 cm                                                            50 cm = 5 dm

  Luyện tập 5 trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

  Số?

  de xi met trang 31 32 33 7

  Anh cao 15 dm.

  Em cao 12 dm.

  Anh cao hơn em ……dm.

  Em thấp hơn anh ……dm. 

  Trả lời: 

  Anh cao 15 dm, em cao 12 dm. Để tính anh cao hơn em hay em thấp hơn anh bao nhiêu đề-xi-mét, em thực hiện phép tính trừ: 15 dm – 12 dm = 3 dm

  Em ghi kết quả như sau:

  Anh cao hơn em 3 dm.

  Em thấp hơn anh 3 dm. 

  Luyện tập 6 trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 1: 

  Ước lượng rồi đo chiều rộng bàn học ở lớp em.

              Ước lượng: ……dm

              Đo: ……dm

  de xi met trang 31 32 33 8

  Trả lời:

  Tùy vào loại bàn học ở lớp, em ước lượng và đo, chẳng hạn:

  Ước lượng: 5 dm

  Đo: 4 dm

   

  Share:

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Click để đánh giá bài viết